Firma prowadzi projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzujacego procesy B2B – 2forU z partnerami

Krótki opis projektu:

Podstawowym celem projektowanego do wdrożenia systemu zintegrowanych innowacyjnych e-procesów systemu informatycznego jest zmiana zasad i procesów zachodzących pomiędzy spółka i jej kooperantami (projektantami, grafikami, programistami, podwykonawcami) i klientami. Główny cel tj. proponowana innowacyjność organizacyjna zarządzania procesami handlowymi, projektowymi, marketingowymi i rozliczeniowymi, zostanie osiągnięta poprzez reinżynierię zachodzących procesów biznesowych, reorganizacje przedsiębiorstwa, wydzielenie funkcji i zadań oraz przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy firmami poprzez integracje systemów kooperantów, skrócenie czasu czynności personelu i poszczególnych procesów dzięki systemowi obejmującemu 3 procesy.